null

Aktywnie nad Wisłą

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Załoga wioślarzy podczas treningu na Wiśle.

W ramach programu „Aktywnie nad Wisłą” prowadzone są cykliczne zajęcia rekreacyjne w zakresie sportów wodnych w przestrzeni Wisły, porcie Czerniakowskim i Kanale Żerańskim dla mieszkańców Warszawy, a ich forma i rodzaj dostosowane są do wieku i umiejętności uczestników.

Cele programu to:
•    podniesienie świadomości na temat możliwości aktywnego spędzania czasu w przestrzeni miejskiej, w szczególności nad Wisłą, 
•    popularyzacja aktywnego spędzania czasu wśród mieszkańców Warszawy poprzez sport i rekreację w przestrzeni Wisły i Kanału Żerańskiego
•    Aktywizacja mieszkańców Warszawy poprzez stworzenie możliwości spędzania wolnego czasu w przestrzeni rekreacyjnej Wisły oraz popularyzację oferty żeglugowej na Wiśle, 
•    kształtowanie poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz zachowań i nawyków aktywnego stylu życia, 
•    promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości aktywności fizycznej sprzyjającej przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości.

W załącznikach poniżej znajdą Państwo harmonogramy zajęć.
 

Załączniki: