null

Projekt Aktywny Warszawiak

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zajęcia organizowane w ramach projektu „Aktywny Warszawiak” są skierowane do wszystkich grup wiekowych i społecznych. Jest to projekt Biura Sportu i Rekreacji zapoczątkowany w 2015 roku. Realizatorami są podmioty wyłonione w konkursie ofert.

Celem projektu jest:

  • wdrażanie nawyku zdrowego stylu życia,
  • podniesienie jakości życia,
  • zapobieganie chorobom cywilizacyjnym,
  • przeciwdziałanie monotonii dnia codziennego,
  • kształtowanie nawyku aktywności ruchowej, rozszerzenie możliwości kontaktu z innymi ludźmi,
  • podniesienie świadomości na temat możliwości aktywnego spędzania czasu w przestrzeni miejskiej,
  • wdrażanie profilaktyki w zakresie wad postawy oraz otyłości,
  • nakłonienie do aktywności fizycznej mieszkańców Warszawy, również z terenu objętego Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy ( warstwa “Rewitalizacja”, katalog “Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy”)

Projekt ma na celu podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców Warszawy. Zakłada przeprowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych skierowanych do wszystkich grup wiekowych i społecznych.

Zapraszamy do obejrzenia filmów z zajęć organizowanych w ramach Aktywnego Warszawiaka.

Zajęcia organizowane w ramach projektu Aktywny Warszawiak już ruszyły, znajdziesz je w grafiku zajęć Aktywny Warszawiak 2024 zamieszczonym poniżej. Grafik zajęć jest systematycznie aktualizowany, badź na bieżąco- zaglądaj tu częściej!

Za aktualność danych widocznych na stronach organizatora zajęć (umieszczonych w grafiku) odpowiadają administratorzy stron organizacji.

Plakat informacyjny.
 
 
Plakat informacyjny

Załączniki: